zaterdag 3 maart 2012

Jantje naar Sint Servatius in VaesradeMaaike Boetsen ging met Jantje naar Sint Servatius


De geschiedenis van de Sint Servatius kerk in Vaesrade


1596:                         
Kapel in Vaesrade gesticht en gebouwd door Martinus Snijders.      
Vóór 1674:                
De kapel wordt verwoest en vervolgens door bewoners gedeeltelijk hersteld.         
1714:                         
De 1e kluizenaar van Vaesrade (Wilhelm Thielen) wordt benoemd en hij mag zich vestigen in een door hem zelf te bouwen kluis onder voorwaarde dat hij de kapel zal herstellen en de jeugd van Vaesrade zal onderwijzen.
1855:                          
Vaesrade wordt verheven tot rectoraat onder de parochie Nuth. Terwijl in 1939 de verheffing tot parochie volgde.
1855-1857:                
Er wordt een hulp- of rectoraats-kerk gebouwd. De kluis wordt afgebroken en op die plaats wordt de pastorie gebouwd.
Vanaf 1857:              
De kapel doet dienst als sacristie bij de rectoraats-kerk.
1904:                          
Vaesrade krijgt een eigen kerkhof ‘Gods Akker’.
1921:                          
Rectoraat kreeg onder rector L. Nijst het recht van dopen.
1929:                         
De rectoraats-kerk wordt te klein bevonden en vervangen door de huidige kerk naar ontwerp van architect Nic Ramakers uit Sittard. Er kwam door rector Op het Root een parochiële leesbibliotheek en een patronaat.
1933:                          
Er zijn muurschilderingen aangebracht op de balustrade van het oxaal.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Servatiuskerk_(Vaesrade)  en een boek over Vaesrade. 

Wat vinden voorbijgangers van het gebouw?
Voorbijganger 1: Ik vind het gebouw wel mooi. In de kerk is ook een goede akoestiek. Het samenzijn in de kerk vind ik fijn. Het geeft je troost. Iedereen moet ergens in geloven bijv. in de goedheid van de mens. Jijzelf en alle mensen waar je van houdt, houden een goede gezondheid. 

Voorbijganger 2: Ik vind het gebouw van de buitenkant wel mooi, maar de binnenkant vind ik iets mooier.  De kerk geeft mij een goed gevoel en ik ga er graag naar toe. 

Waarom ging ik hier met naar Jantje naar toe?
In mijn dorp kon ik nog kiezen tussen een huis en de kerk. Een huis vind ik zelf niet zo heel leuk om over te schrijven. Daarom heb ik gekozen om naar de kerk te gaan.